Urwah bin Az-Zubair (Wafat 94 H)

Posted on 16 April 2010. Filed under: Tabi'in | Tag:, , , , , , , |

Nama sebenarnya adalah Abu Muhammad ‘Urwah bin az-Zubair bin al-Awwam al-Qurasy. Beliau adalah salah seorang tabi’in besar dan salah seorang penghafal hadits yang sangat baik.

Ia menerima hadits dari ayahnya sendiri az-Zubair, dari saudaranya Abdullah dari ibunya ‘Asma binti Abu Bakar ash-Shiddiq, dari saudara ibunya Aisyah, dari Said bin ZaidHakim bin Hizam, dari Abu Hurairah dan dari yang lainnya.

Hadist-haditsnya diriwayatkan oleh Atha’, Ibnu Abi Mulaikah, Abu Salamah bin Abdurahman, az-Zuhry, ‘Umar bin Abdul Aziz, dan lima orang anaknya yaitu Hisyam, Muhammad, Yahya, Abdullah dan Utsman.

Ia dikenal orang yang tsiqah dan kuat hapalannya, Ibnu Syihab az-Zuhry berkata,” Demi Allah, kami hanya mempelajari 1 suku hadits dari 2000 suku hadits”.

Sedangkan Muhammad bin Sa’ad berkata,” Orang yang paling mengetahui tentang hadits hadits Aisyah ada 3 orang yaitu : al-Qasim, ‘Urwah dan ‘Amrah”.

Ia wafat pada tahun 94 H

Rahimahullahu Ta’ala.

 

__________________________________________________________________________________________

Disalin dari Biografi ‘Urwah bin Zubair dalam dalam Tarikh al-khulafa, Tahdzibul Asma An-Nawawi, Tahdzib at Tahdzib Ibn Hajar asqalani.

http://ahlulhadist.wordpress.com/2007/09/29/‘urwah-bin-az-zubair-wafat-94-h/

Make a Comment

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d blogger menyukai ini: